Hastanemizde ilk defa Girişimsel Radyoloji ile Karaciğer kist hidatik tedavisi uygulandı.
14 Haziran 2019

Hastanemizde ilk defa Radyoloj uzmanı Dr. Adem SAVUR tarafından Girişimsel Radyoloji ile Karaciğer kist hidatik tedavisi uygulandı. Kist Hidatik ülkemizde nispeten sık görülen paraziter hastalıktır. Kistin rüptür ve yayılım riskinden dolayı ivedilikle tedavi edilmesi gerekir. Hastanemizde ultrason eşliğinde iğne ve kataterler aracılığıyla açık ameliyata gerek kalmadan ilk defa nonvasküler kist hidatik boşaltılması işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

Hastamızın karaciğerinde büyüklüğü yaklaşık 18 cm çapında kisti mevcuttu. Ultrason eşliğinde kiste katater yerleştirilerek tedavi edildi. Yaklaşık 30-45 dakika süren işlem
açık ameliyata göre daha az komplikasyon oranı ve daha kısa hastanede yatış süresi gerektirdiğinden girişimsel yöntemle kist tedavisi öncelikli yöntem olarak hastanemizde uygulanacaktır.
radyolog.jpg
radyolog2.jpg