Hemodiyaliz Ünitesi
18 Eylül 2023

HEMODİYALİZ

Diyaliz ünitemizde ruhsata tabi 8 negatif, 2 HBS(+) diyaliz cihazı ile toplam 39 hastaya hizmet vermektedir.  
Hastalarımız özel araçlarımızla ücra köylerde oturanlar da dahil olmak üzere evlerinden alınıp diyaliz seansı sonrası evlerine bırakılmaktadır.