Yoğun Bakım Ünitesi
18 Eylül 2023

YOĞUN BAKIM

2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi

1. basamak yoğun bakım ünitelerine göre daha detaylı gözlem ve girişim gereksinimi olan, tek organ yetmezliği nedeniyle destek tedavilerinin yapıldığı (diyaliz, hemofiltrasyon, plazmaferez, mekanik ventilasyon gibi):

-Kliniklerin içinde yer alan yoğun bakımlar (kardiyovasküler cerrahi ve koroner hariç)

-3. basamak yoğun bakımlara transfer yapabilen yoğun bakım üniteleri

-3. basamak yoğun bakımların diğer özelliklerini karşılayamayan yoğun bakım üniteleridir.


2. basamak yoğun bakım ünitelerinde hizmet verilen hasta özellikleri;

1. basamak yoğun bakım hastası özelliklerine ilave olarak kısa süreli, detaylı ve nitelikli gözlem, girişim (invaziv monitörizasyon) ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan hastalar;

-3. basamak yoğun bakım ünitelerinden çıkarılan henüz taburcu edilemeyecek hastalar

-Tek organ monitörizasyonu ve desteği gereken (diyaliz, mekanik ventilasyon v.b.) hastalar

-Cerrahi öncesi yoğun hazırlık ve destek ihtiyacı olan riskli hastalar

-Düzeltilemeyen fizyolojik veya metabolik bozukluklar

-Akut koroner sendromlar, akut dekompanse kalp yetmezlikleri, akciğer ödemi

-Cerrahi sonrası yakın takip ve hemodinamik destek gereken veya uzun süre mekanik ventilasyondan ayrılamayan hastalar

-Hayatı tehdit eden zehirlenmeler, kanamalar

-Ağır enfeksiyonlar (sepsis, peritonit v.b.)

-Solunum desteği gereken nöromüsküler hastalıklar, non invaziv mekanik ventilasyon gereken hastalar

-Gebeliğin hayatı tehdit eden komplikasyonları (preeklampsi v.b.)

-Hemotoraks, ampiyem, ağır pankreatit, ağır malnütrisyon, akut karaciğer yetmezliği

-Santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi (minimal epidural, subdural hematom, posterior fossa patolojileri, kraniyal kırıklar, spinal lomber drenaj gibi)