Kardiyoloji Polikliniği
04 Ekim 2022

Uz. Dr. Müzeyyen Simay KARAKULLUKÇU
Kardiyoloji Uzmanı

Tıp Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanlığı Anabilim Dalı

Çalıştığı Kurumlar: 
Haseki Eğitim ve araştırma Hastanesi 2015-2016
Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2016-2017
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2022

Dahili: 1172

Uz. Dr. Müzeyyen Simay KARAKULLUKÇU  Kardiyoloji Uzmanı.jpg