Psikiyatri Polikliniği
25 Şubat 2021


Uz.Dr.Hilal SEVEN
Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı


Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2011 yılında mezun oldu. 

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği'nde 2018 yılında uzmanlığını tamamladı. 
Katıldığı kongre ve eğitimler:

* Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği-EABCT Sertifikalı)
* Şizofrenide Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi (RUTBE)
* T.C. Sağlık Bakanlığı Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi
* Psikofarmakoloji Derneği Psikiyatride Araştırma ve İstatistik Teknikleri Kursu
* Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR Kursu (Dr. Burhanettin Kaya-8 saat)
* Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi (Dr. Hürol Fışıloğlu-8 saat)
* Kişilerarası İlişkiler ve Sosyal Ritm Terapisi (8 saat)
* 12. Ulusal Anksiyete Kongresi
* 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi
* 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi
* 10. Ulusal Anksiyete Kongresi
* 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi
* 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi
* 7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi
* 18. Klinik Eğitim SempozyumuYayınlar:

Uluslararası makaleler
1. Ayhan M. G. , Seven H. , Ozturk A.H. , Ercan S. K. , Demirel B. , Eren I. Alexithymia and Self-Esteem in a Sample of Opioid Dependent Males: A Controlled Study. Internatıonal Journal of Mental Health and Addiction.
2. Ayhan M. G. , Seven H. , Ozturk A.H. , Ercan S. K. , Demirel B. , Eren I. Alexithymia and Self-Esteem in a Sample of Opioid Dependent Males: A Controlled Study. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology Vol. 27, No.S1,146.
3. Seven H. , Ayhan M. G. , Kurkcu A. , Ozbek S. , Eren I. Aripiprazole-induced Asymptomatic Hypertension: A Case Report. Psychopharmacology Bulletin: Vol. 47. No. 2. 53.

Sözlü Sunumlar:

1. Medine Gıynaş Ayhan, Ali Hakan Öztürk, Hilal Seven, Seda Kırcı Ercan, İbrahim Eren. opı̇oı̇d bağımlılığı olan erkeklerde öfke düzeyı̇, baş etme yöntemlerı̇ ve kı̇şı̇lı̇k özellı̇klerı̇. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi

Uluslararası Bildiriler:

1. Seven H. ,Caliskan A. M. ,Yildirim S. ,Inanli I. , Eren I. Natalizumab induced mania: a case report. 7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, April 15-19, 2015 Antalya/Turkey
2. Seven H. ,Caliskan A. M. ,Yilmaz Y. E. ,Inanli I. , Eren I. Pramipexole augmentation in treatment-resistant bipolar depression: a case report. 7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, April 15-19, 2015 Antalya/Turkey
3. Seven H. ,Cicek İ. E. ,Yilmaz Y. E. ,Ozturk A.H. , Eren I. Alternative psychosis occurrence after treatment with sodium valproate: a case report. 8th International Congress on Psychopharmacology & 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, April 20-24, 2016 Antalya/Turkey
4. Seven H. ,Cicek İ. E. ,Yilmaz Y. E. ,Ozturk A.H. , Eren I. Psoriasis activation with lithium: a case report. 8th International Congress on Psychopharmacology & 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, April 20-24, 2016 Antalya/Turkey
5.Yilmaz Y. E. , Selcuk M. ,Ozturk A.H. , Aydin M. , Seven H. , Eren I. Lithium ıntoxication with early electrocardiogram changes:a case report. 8th International Congress on Psychopharmacology & 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, April 20-24, 2016 Antalya/Turkey
6. Ozturk A.H. , Seven H. , Yilmaz Y. E. , Selcuk M. , Eren I. Risperidone induced drug eruption: a case report. 8th International Congress on Psychopharmacology & 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, April 20-24, 2016 Antalya/Turkey
7. Demiröz D. , Yardim Özayhan H. , Seven H. , Yildiz M. C. , Basaran R. , Eren I. Combination of Neuro-Behçet Disease and Psychosis: a case report. 9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, April 26-30, 2017 Antalya/Turkey
8. Ozturk S. S. , Seven H. , Demiröz D. , Ozbek S. , Cicek İ. E. , Eren I. A case of late onset bipolar disorder with mega cisterna magna: a case report. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, April 25-29, 2018 Antalya/Turkey
9. Demiröz D. , Ozturk A. H. , Ozturk S. S. , Seven H. , Inanli I. , Eren I. First manic episode in advanced age dementia: a case report. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, April 25-29,2018 Antalya/Turkey
10. Ozturk A. H. , Demiröz D. , Cicek İ. E. , Seven H. , Eren I. Olanzapine-induced hepatotoxicity: a case report. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, April 25-29, 2018 Antalya/Turkey
11. Ozturk A. H. , Demiröz D. , Seven H. , Yardim Özayhan H. , Eren I. Quetiapine and risperidone-associated priapism: a case report. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent
Psychopharmacology, April 25-29, 2018 Antalya/Turkey
12. Ozturk A. H. , Yardim Özayhan H. , Seven H. , Basaran R. , Eren I. Isotretinoin-induced mixed depressive episode with suicidal ideation: a case report. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, April 25-29, 2018 Antalya/Turkey

Ulusal Bildiriler:

1. Seven H. , Yardım Özayhan H. , Öztürk S. S. , Tanrıkulu A.B. , Eren İ. Mega sı̇sterna magna (MSM) ve psı̇koz bı̇rlı̇ktelı̇ğı: bır olgu sunumu. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16-20 Kasım 2016, Antalya
2. Seven H. , Demirel B. , Yardım Özayhan H. , Öztürk A. H. , Eren İ. Postoperatı̇f ağrıları nedenı̇yle petı̇dı̇n uygulanan hastada gelı̇şen madde kullanım bozukluğu: bı̇r olgu sunumu. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16-20 Kasım 2016, Antalya
3. İlhan B. Ç. , Aydın M. , Seven H. , Eren İ. Gerı̇atrı̇k organı̇k beyı̇n sendromu: olgu sunumu. 12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomak Tıp Kongresi. 26-28 Mart 2015, Konya
4. Seven H. , Öztürk A. H. , İlhan B. Ç. , Altunova D. , Eren İ. Seftriakson kullanımı sonrası
ortaya çıkan psikotik mani: bı̇r olgu sunumu. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015, Antalya
5. Seven H. , Yılmaz Y. E. , Öztürk A. H. , Demiröz D. , Eren İ. Siproteron asetat/etinilestradiol kullanımı sonrası ortaya çıkan psikotik mani: bır olgu sunumu. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015,  Antalya
6. Seven H. , Ayhan M. G. , Kürkçü A. , Özbek S. , Eren İ. Aripiprazol kullanımı sonrası gelişen hipertansiyon: bir olgu sunumu. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015, Antalya 
7. Seven H. , Ayhan M. G. , Kürkçü A. , Özbek S. , Eren İ. Aripiprazol kullanımı sonrası gelişen hipertansiyon: bir olgu sunumu. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015, Antalya
8. Cicek İ. E. , Seven H. , Elmas T.Ş., Ayhan M. G. , Kürkçü A. , Inanli I. , Eren İ. Bipolar Bozukluk tanısı olan hastalarda plazma aterojenite indeksinin değerlendirilmesi 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 02-06 Ekim 2018, İzmir