T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Kulu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Kulu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Üroloji Polikliniği

Güncelleme Tarihi: 17/04/2019

Onur KÜÇÜKTOPÇU
Üroloji Uzmanı

ürolok.jpg

 • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp)'tan 2009 yılında mezun oldu 

 • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2015 yılında uzmanlığını tamamladı.

            Yayınları: 

 • Laparoscopic right surrenalectomy of a patient with severe hepatomegaly Murat Binbay, Tolga Akman, Onur Kucuktopcu, Rahmi Aslan, Akif Erbin, Yalcin Berberoglu, Ahmet Yaser Muslumanoglu 2010, İstanbul, 21.Ulusal Üroloji Kongresi
 • Proksimal Üreter Taşı Tedavisinde Flexibl Nefroskop Yardımlı Laparoskopik Transperitoneal Üreterolitotomi Mehmet Fatih Akbulut, Onur Küçüktopcu, Emre Kandemir, Erkan Sönmezay, Abdulmutalip Şimşek, Zafer Gökhan Gürbüz 2013, Antalya 22. Ulusal Üroloji Kongresi
 • Greenlight 180 Watt Prostat Vaporizasyonu Mehmet Fatih Akbulut, Onur Küçüktopcu, Emre Kandemir, Erkan Sönmezay, Abdulmutalip Şimşek, Zafer Gökhan Gürbüz 2013, Antalya 22. Ulusal Üroloji Kongresi
 • Benign prostat hiperplazisinde TUR in saline (TURis) plazma prostat vaporizasyonu Mehmet Fatih Akbulut, Onur Küçüktopcu, Emre Kandemir, Erkan Sönmezay, Abdulmutalip Şimşek, Zafer Gökhan Gürbüz 2013, Antalya 22. Ulusal Üroloji Kongresi
 • Beden dışı şok dalga tedavisi sonrası görülen nadir bir komplikasyon: Pelvis renalis tümörünü taklit eden intrarenal hematom Fatih Akbulut, Onur Küçüktopcu,Emre Kandemir, Erkan Sönmezay, Abdülmuttalip Şimşek, Faruk Özgör, Metin Savun, Gökhan Gürbüz 2014, Antalya, 23. Ulusal Üroloji Kongresi
 • 1.1.6.Erişkin hastalarda mini perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: Ön çalışma sonuçları Fatih Akbulut,Onur Küçüktopcu, Emre Kandemir, Erkan Sönmezay, Abdülmuttalip Şimşek, Faruk Özgör, Gökhan Gürbüz2014, Antalya, 23. Ulusal Üroloji Kongresi
 • Böbrek taşı cerrahisi sonrası rest taşı kalan hastalarda mini perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız Fatih Akbulut, Onur Küçüktopcu,Emre Kandemir, Erkan Sönmezay, Abdülmuttalip Şimşek, Faruk Özgör, Gökhan Gürbüz2014, Antalya, 23. Ulusal Üroloji Kongresi
 • İzole kaliks veya renal pelvis taşlarında mini perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız Fatih Akbulut,Onur Küçüktopcu, Emre Kandemir, Erkan Sönmezay, Faruk Özgör, Abdülmuttalip Şimşek, Metin Savun, Gökhan Gürbüz2014, Antalya, 23. Ulusal Üroloji Kongresi
 • 2 cm den küçük alt kaliks taşlarında flexible üreterorenoskopi ve mini perkütan nefrolitotomi sonuçlarının karşılaştırılması Fatih Akbulut,Onur Küçüktopcu, Emre Kandemir, Erkan Sönmezay, Abdülmuttalip Şimşek, Faruk Özgör, Murat Binbay, Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Gökhan Gürbüz2014, Antalya, 23. Ulusal Üroloji Kongresi
 • Mini perkütan nefrolitotomide lazer ve ultrasonik taş kırma cihazlarının etkinliklerinin karşılaştırılması Fatih Akbulut, Onur Küçüktopcu,Emre Kandemir, Erkan Sönmezay, Abdülmuttalip Şimşek, Faruk Özgör, Ali Sezer, Gökhan Gürbüz2014, Antalya, 23. Ulusal Üroloji Kongresi
 • Retroperitoneal böbrek cerrahisi hikayesi olan hastaya böbrek tümörü nedeniyle yapılan laparoskopik transperitoneal parsiyel nefrektomi Fatih Akbulut,Onur Küçüktopcu, Emre Kandemir, Erkan Sönmezay, Abdülmuttalip Şimşek, Faruk Özgör, Murat Şahan, Gökhan Gürbüz2014, Antalya, 23. Ulusal Üroloji Kongresi
 • Renal pelvis yerleşimli unutulmuş DJ stent parçasının UltraMini PNL ile çıkartılması Fatih Akbulut,Onur Küçüktopcu, Emre Kandemir, Erkan Sönmezay, Abdülmuttalip Şimşek, Faruk Özgör, Burak Üçpınar, Gökhan Gürbüz2014, Antalya, 23. Ulusal Üroloji Kongresi
 • Yurt dışı bildiriler
  • Factors Affecting The Fluroscopic Screening Time During Flexible Ureterorenoscopy. Binbay, M., Kezer, C., Kucuktopcu, O., Erbin, A., Yuruk, E., Ozgor, F,Muslumanoglu, A. Y. 2012 İstanbul 2012,30. Dünya Endoüroloji ve SWL kongresi
  • Comparison of flexible ureterorenoscopy and mini percutaneous nephrolithotomy in treatment of lower calyceal stones smaller than 2 cm F. Akbulut, O. Kucuktopcu, E. Kandemir, E. Sonmezay, A. Simsek, F. Ozgor, M. Binbay, A.Y. Muslumanoglu, G. Gurbuz 2014, Sırbistan, EAU 10. SEEM Toplantısı
  • Impact of pre operative radiological and post operative pathological findings on survival of patients after radical nephrectomy because of renal cell cancer A. Simsek, O. Kucuktopcu, F. Akbulut, F. Ozgor, E. Kucuktopcu, M. Savun, Y. Berberoglu, G. Gurbuz 2014, Sırbistan, EAU 10. SEEM Toplantısı
  • Laser lithotripter versus ultrasonic lithotripter in minimal invasive percutaneous nephrolithotomy: Comparison of two different techniques F. Akbulut, O. Kucuktopcu, E. Kandemir, E. Sonmezay, A. Simsek, F. Ozgor, M. Baykal, G. Gurbuz 2014, Sırbistan, EAU 10. SEEM Toplantısı
 • Yurtdışı makaleler
  • The impact of metabolic syndrome on long-term outcomes of percutaneous nephrolithotomy (PCNL). Akman, T., Binbay, M., Erbin, A., Tepeler, A., Sari, E., Kucuktopcu, O., Ozgor, F. and Muslumanoglu, A. BJU International 2012, 110: E1079–E1083.
  • Results of tension‐free vaginal tape for recurrent stress urinary incontinence after unsuccessful transobturator tape surgery Simsek, Abdulmuttalip, et al. "."Journal of Obstetrics and Gynaecology Research40.6 (2014): 1764-1769.
  • Comparison of paroxetine and dapoxetine, a novel selective serotonin reuptake inhibitor in the treatment of premature ejaculation Simsek, Abdulmuttalip, et al. "."Asian journal of andrology(1900): 0.
 • Yurt içi makaleler
  • Does body mass index effect the success of percutaneous nephrolithotomy Şimşek, A., Özgör, F., Akbulut, M. F., Küçüktopçu, O., Berberoğlu, A. Y., Sarılar, Ö., ... & Müslümanoğlu, A. Y. 2014.?.Turkish Journal of Urology 2014,40(2), 104-9.
  • Yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi ve atipik küçük asiner proliferasyonun prostat biyopsisinde öneminin değerlendirilmesi Abdulmuttalip Şimşek, Faruk Özgör, Onur Küçüktopçu, Mehmet Fatih Akbulut, Murat Şahan, Ali Sezer, Ömer Sarılar, Zafer Gökhan Gürbüz Yeni üroloji dergisi 2014;9(2):48-53
  • Partial penectomy after debridement of a Fournier’s Gangrene progressing with an isolated penile necrosis Fatih Akbulut, Onur Kucuktopcu, Erkan Sonmezay, Abdulmuttalip Simsek, Faruk Ozgor, Zafer Gokhan Gurbuz Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(5): 385-388
  • Percutaneous nephrolithotomy for isolated calyceal stones: How important is the stone location? Faruk Özgör, Onur Küçüktopcu, Abdulmuttalip Şimşek, Ömer Sarılar, Murat Binbay, Gökhan Gürbüz Turk J Urol
  • Impact of preoperative radiological and postoperative pathological findings on survival of patients after radical nephrectomy performed with the indication of renal cell carcinoma Abdulmuttalip Şimşek1, Onur Küçüktopcu1, Fatih Akbulut1, Faruk Özgör1, Elif Küçüktopcu2, Metin Savun1, Yalçın Berberoğlu1, Gökhan Gürbüz1 Turk J Urol 2015 Mar; 41(1): 1–6.

  • Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi Faruk Özgör, Murat Binbay, Abdülmuttalip Şimşek, Mehmet Fatih Akbulut, Onur Küçüktopçu, Ömer Sarılar, Özgü Aydoğdu, Zafer Gökhan Gürbüz, Ahmet Yalçın Berberoğlu, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
  • Konjenital penil kurvatur cerrahi tedavi sonuçlarımız Abdulmuttalip Şimşek, Faruk Özgör, Ömer Sarılar, Mehmet Fatih Akbulut, Murat Şahan, Onur Küçüktopçu, Ahmet Yalçın Berberoğlu, Zafer Gökhan Gürbüz Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2014; 9 (3): 58-63
  • Clinically insignificant residual fragments after flexible ureterorenoscopy: medium-term follow-up results.Ozgor F, Simsek A, Binbay M, Akman T,KucuktopcuO, Sarilar O, Muslumanoglu AY, Berberoglu Y. Urolithiasis. 2014 Aug 1.
  • Self and partner satisfaction rates after 3 part inflatable penile prosthesis implantation Abdulmuttalip Simsek, Onur Kucuktopcu, Faruk Ozgor, Unsal Ozkuvanci, Murat Baykal, Omer Sarilar, Zafer Gokhan Gurbuz  Arch Ital Urol Androl.2014 Sep 30;86(3):219-21
  • Female sexual function after transobturator tape in women with urodynamic stress urinary incontinence. Simsek A, Ozgor F, Yuksel B,KucuktopcuO, Kirecci SL, Toptas M, Sarılar O, Berberoglu AY, Gurbuz ZG, Mimaroglu S, Akbulut F, Baykal M, Arslan B, Savun M, Ucpinar B. Springerplus. 2014 Sep 30;3:570.
  • Ultra-Mini Percutaneous Nephrolithotomy During Foreign Body Extraction from Renal Pelvis to Treat a Forgotten Ureteral J Stent. Akbulut F, Kucuktopcu O, Kandemir E, Sonmezay E, Simsek A, Ozgor F, Gurbuz ZG. First published January 2014. doi: 10.1089/vid.2014.0036
  • Comparison of microperc and mini-percutaneous nephrolithotomy for medium-sized lower calyx stones.Tok A, Akbulut F, Buldu I, Karatag T,KucuktopcuO, Gurbuz G, Istanbulluoglu O, Armagan A, Tepeler A, Tasci AI. Urolithiasis. 2015 Jul 21
  • Does previous open renal surgery or percutaneous nephrolithotomy affect the outcomes and complications of percutaneous nephrolithotomy. Ozgor F,KucuktopcuO, Sarılar O, Toptas M, Simsek A, Gurbuz ZG, Akbulut MF, Muslumanoglu AY, Binbay M. Urolithiasis. 2015 Jul 4.
  • Spontaneous retroperitoneal hematoma associated with anticoagulation therapy and antiplatet therapy: Two centers experiences Abdulmuttalip Simsek 1, Faruk Ozgor 1, Bahar Yuksel 2, Ercan Bastu 2, Mehmet Fatih Akbulut 1, Onur Kucuktopcu 1, Omer Sarilar 1, Ahmet Yalcin Berberoglu 1, Zafer Gokhan Gurbuz 1 Arch Ital Urol Androl. 2014 Dec 30;86(4):266-9.
  • A Rare Complication of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy: Intrarenal Hematoma Mimicking Pelvis Renalis Tumor Fatih Akbulut, Onur Kucuktopcu, Burak Ucpinar, Metin Savun, Faruk Ozgor, Erkan Sonmezay, Abdulmuttalip Simsek, and Gokhan Gurbuz Case Reports in Urology Volume 2015 (2015), Article ID 719618, 4 pages
  • A Major Complication in Micropercutaneous Nephrolithotomy: Upper Calyceal Perforation with Extrarenal Migration of Stone Fragments due to Increased Intrarenal Pelvic Pressure Fatih Akbulut, Burak Ucpinar, Metin Savun, Onur Kucuktopcu, Faruk Ozgor, Abdulmuttalip Simsek, and Gokhan Gurbuz Case Reports in Urology Volume 2015 (2015), Article ID 792780, 4 pages
  • Is There A Difference Between Presence of Single Stone And Multiple Stones in Flexible Ureterorenoscopy And Laser Lithotripsy For Renal Stone Burden Ozgor F1,KucuktopcuO1,Ucpinar B1,Gurbuz ZG1,Sarilar O1,Berberoglu AY1,Baykal M1,Binbay M1. 1Department of Urology, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.  Int Braz J Urol.2016 Sep
  • Efficacy and safety of mini percutaneous nephrolithotomy in obese patients. Akbulut F1,KucuktopcuO1,Kandemir E1,Ucpinar B1,Ozgor F1,Simsek A1,Arslan B1,Erbin A1,Yanaral F1,Binbay M1,Gurbuz G1. 1Department of Urology, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.  Springerplus.2016 Jul
  • Comparison of flexible ureterorenoscopy and mini-percutaneous nephrolithotomy in treatment of lower calyceal stones smaller than 2 cm. Akbulut F1,KucuktopcuO1,Kandemir E1,Sonmezay E1,Simsek A1,Ozgor F1,Binbay M1,Muslumanoglu AY1,Gurbuz G1. 1a Department of Urology , Haseki Training and Research Hospital , Istanbul , Turkey.  Ren Fail.2016
  • The effects of previous open renal stone surgery types on PNL outcomes Faruk Ozgor, MD; Onur Kucuktopcu, MD; Burak Ucpinar, MD; Omer Sarilar, MD; Akif Erbin, MD; Fatih Yanaral, MD; Murat Sahan, MD; Murat Binbay, MD Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey Can Urol Assoc J 2016
  • Comparison of efficacy of laser lithotripter with ultrasonic lithotripter in mini percutaneous nephrolithotomy. Akbulut F1,KucuktopcuO,Kandemir E,Sonmezay E,Simsek A,Ucpinar B,Ozgor F,Gurbuz G. 1Department of Urology, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul.   Arch Ital Urol Androl.2016 Jan
  • Bleeding during laparoscopic partial nephrectomy: Can a hemostatic matrix help to improve hemostasis? Ozgor F1,Simsek A,Aydogdu O,KucuktopcuO,Sarilar O,Berberoglu AY,Ahbulut MF,Binbay M1Department of Urology, Haseki Teaching and Research Hospital, Istanbul. Arch Ital Urol Androl.2016 Oct
  • Skin to calyx distance is not a predictive factor for miniaturized percutaneous nephrolithotomy outcomes. Ozgor F, Kucuktopcu O, Ucpinar B, Yanaral F, Binbay M. Int Braz J Urol. 2017 Jul-Aug;43(4):679-685. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2016.0291.
  • A comparison of Amplatz dilators and metal dilators for tract dilatation in mini-percutaneous nephrolithotomy. Arslan B, Akbulut MF, Onuk O, Küçüktopçu O, Çilesiz NC, Ozkan A, Yazıcı G. Int Urol Nephrol. 2017 Apr;49(4):581-585. doi: 10.1007/s11255-017-1516-z. Epub 2017 Jan 23.
  • Supracostal access for miniaturized percutaneous nephrolithotomy: comparison of supracostal and infracostal approaches. Ozgor F, Tepeler A, Basibuyuk I, Kucuktopcu O, Kayali Y, Yanaral F, Binbay M. Urolithiasis. 2017 Mar 30. doi: 10.1007/s00240-017-0976-z.
  • Erişkin hastalarda mini perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: Ön çalışma sonuçları Mehmet Fatih Akbulut, Onur Küçüktopçu, Emre Kandemir, Erkan Sonmezay, Abdulmuttalip Şimşek, Zafer Gökhan Gürbüz Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2015; 10 (1): 25-29
  • Renal leiyomyosarkom: Multipl tümör hikayesi olan hastada preoperatif biyopsi ile doğru tanı Onur Küçük Topcu, Ali Sezer, Fatih Akbulut, Faruk Özgör, Abdulmuttalip Şimşek, Burak Arslan, Ömer Sarılar, Şaban Mimaroğlu, Zafer Gökhan Gürbüz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2016; 11 (3): 38-41
  • Is standard percutaneous nephrolithotomy still the standard treatment modality for renal stones less than three centimeters? Sarılar Ö, Özgör F, Küçüktopçu O, Uçpınar B, Akbulut MF, Savun M, Gürbüz ZG, Binbay M. Turk J Urol. 2017 Jun;43(2):165-170. doi: 10.5152/tud.2017.45793. 


                          Dahili: 1117