T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Kulu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Kulu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Başhekim

Güncelleme Tarihi: 05/03/2020

1.JPG

Uz.Dr. Mustafa Önder GÖNEN
Acil Tıp Uzmanı


Hacettepe Üniversitesi  Tıp Fakültesinden 2009 yılında mezun oldu. 
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2014 yılında uzmanlığını tamamladı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

* Successful resuscitation of a patient with continuous venovenous hemodiafiltration following intoxication from verapamil and trandolapril. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2013

*  The Experiences in a Toxicology Unit: A Review of 623 Cases J Clin Med Res. 2014

*  Retrospective Investigation of Intoxication Cases That Require Mechanical Ventilatio. Eurasian J Emerg Med 2015

* Knowledge and attıtude of taxı drıvers on the new legıslatıon for smoke-free taxıs: an occupatıonal health perspectıve. Pak J Med Sci January - March 2010

* Mekik Çekmeye Bağlı Oluşan Rektus Kılıf Rüptürü ve Hematomu-Rectus Sheath Rupture and Hematoma Due to Taking the Shuttle Ankara Medical Journal 2013


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Case Presentation Ruptured Abdomınal Aortıc Aneurysm Masqueradıng As Isolated Rıght Lower Quadrant Paın: An Unusual Presentatıon 7. Uluslar Arası-8.Ulusal Acil Tıp Kongresi

Clinical Decision Guides and Rules Effects Of Calcıum Level On Morbıdıty And Mortalıty In Patıents Wıth Gastroıntestınal Hemorrhage 7. Uluslar Arası-8.Ulusal Acil Tıp Kongresi

Geriatrics Imaging / Ultrasound / Radiology  trauma? Foreıgn body? Calcıfıcatıon? 7. Uluslar Arası-8.Ulusal Acil Tıp Kongresi

Neurology Pres Syndrome, A Case Report 7. Uluslar Arası-8.Ulusal Acil Tıp Kongresi

* Traumatology Rectus Sheath Rupture And Hematoma Due To To Take The Shuttle 7. Uluslar Arası-8.Ulusal Acil Tıp Kongresi

Ventilation / Invasive and Non Invasive Cerebral blood flow, hypercapnıa, etco2, fıo2 and pao2 changes ın mechanıcally ventılated patıents. 7. Uluslar Arası-8.Ulusal Acil Tıp Kongresi

Tracheostomy in the Emergency Department: A Case Report 1. Uluslararası  Kritik Bakım ve Acil Tıp Kongresi2013

Influence of neutrophil/lymphocyte ratio on prognosis in mushroom poisoning. 1. Uluslararası  Kritik Bakım ve Acil Tıp Kongresi2013


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Mekik Çekmeye Bağlı Oluşan Rektus Kılıf Rüptürü ve Hematomu-Rectus Sheath Rupture and Hematoma Due to Taking the Shuttle Ankara Medical Journal  2013; 13(2):97-99


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Nadir Paraparezi Nedeni: Leriche Sendromu  9. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ

Toksikoloji Kliniğimize Son İki Yılda Yatan Mekanik Ventilasyon İhtiyacı Olan Hastaların Retroprospektif Olarak Değerlendirilmesi 9. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ

Mantar Zehirlenmelerinde Nötrofil/Lenfosit Oranının Prognoz Üzerine Etkisi 9. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ

Verapamil Zehirlenmesinde Renal Replasman Tedavilerinin Önemi, Olgu Sunumu 9. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ

* Özofagusta Yabancı Cisim: İki Olgu Sunumu 9. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ

Epileptik Nöbete Bağlı Olarak Gelişen Çift Taraflı Omuz Çıkığı Ve Humerus Başı Fraktürü

* İlginç Bir Yanık Vakası: Sarımsak Yanığı


Katıldığı Bilimsel Toplantı ve Kongreler:

* 7. Uluslar Arsı- 8. Ulusal Acil Tıp kongresi-Antalya

* 9. Ulusal Acil Tıp Kongresi -Antalya

* 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi- Antalya

* 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi- Antalya

12.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress- Antalya

VI. Baltalimanı Ortopedi Günleri Kongresi "Ortopedik Aciller" -İstanbul

12. Acil Tıp Kış Sempozyumu- Erzurum

1st intercontinental Emergency Medicine Congress-Antalya


Dahili :1199