T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Kulu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Kulu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Evde Sağlık Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 18/02/2020


Evde Sağlık 2.png

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

          MİSYON:

Hayatının tüm evresinde, günlük yaşam aktivitelerini desteksiz yapamayan, tedavisinin evde yapılmasına karar verilen, evde sağlık hizmeti ihtiyacı olan bireylere hasta güvenliği ve memnuniyetini hedef alarak yetişmiş personeller ile kaliteli sağlık hizmeti sunarak bireyin hayat kalitesini arttırmaktır.


          VİZYON:

Evde sağlık hizmetleri sunumunda hasta ve çalışan memnuniyetini en üst sıralara taşıyarak, alanımızda referans gösterilen bir model olmak.


         NEDEN EVDE SAĞLIK:

Teknolojinin ilerlemesi, yaşam süresinin uzaması, kronik hastalıkların ve sağlık harcamalarının artması, bakıma ihtiyaç duyan bireylerin artması, bireylerin beklentisinin artması gibi nedenlerle geleneksel hasta ve yaşlı bakım protokolleri değişmiştir. Bireylerin daha kaliteli bir yaşam için sağlık hizmetlerinin eksiksiz, düzenli ve kaliteli sunulması şarttır. Bu nedenlerden dolayı Konya İl Sağlık Müdürlüğü; evde sağlık hizmetleri uygulamasını halkımıza sunmaktadır.

         EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR:

Yatağa bağımlı hastalar,
Son dönem kanser hastaları,
İleri derece kas hastaları,
Günlük yaşamlarında destek almak zorunda olan kalp ,akciğer hastaları,
Ameliyat sonrası evde bakım ihtiyacı olan hastalar,
İleri derecede nörolojik hastalar,
Evde bakım hastalarından ağız ve diş sorunu olanlar gibi günlük yaşamlarını tek başına sürdüremeyen hastalar evde sağlık hizmetinden yararlanabilirler.

 

          EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMI VE SUNULAN HİZMETLER:

Evde sağlık hizmetleri birimlerinin görevi hastalık teşhisi koymak değildir. Daha önceden ilgili uzman tarafından teşhisi konulmuş olan tanı ve planlanan tedavisi kapsamında; ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar.

          HASTA ZİYARETLERİ:

Evde sağlık hizmetleri randevu sistemi ile yürütülmektedir. Hastanın ve hastalığının durumuna göre; ziyaretler günlük, haftalık veya aylık dilimler halinde planlanarak yapılır. Hastanın ziyaret sıklığı bakım ve tedavi planı doğrultusunda hekim tarafından belirlenir. Belirlenen ziyaret planı doğrultusunda hizmetler randevu sistemi ile yapılır. Acil olmayan hallerde hasta isteği ile de randevu talep edilebilir, hekim uygun görmesi halinde planlama yapılır.

          NASIL BAŞVURLULUR:

Hasta, hasta yakını, hastane personeli veya aile hekimi; evde sağlık hizmeti alması uygun görülen hasta için, Bakanlığımız Evde Sağlık Hizmetleri çağrı merkezi olan   444 38 33 (444 EV DE) nolu telefon numarasını arayarak başvurur. Çağrı merkezi hastanın kimlik bilgilerini alıp il koordinasyon merkezine yönlendirir. Koordinasyon merkezi 15 dakika içinde hastayı arayarak gerekli sağlık bilgilerini alır. İlgili evde sağlık birimine yönlendirir. Hastanın ilgili evde sağlık birimi tarafından 24 saat içinde evinde ilk ziyareti gerçekleştirilir. Doktorun uygun gördüğü tedavi ya da diğer evde sağlık hizmetleri çerçevesinde hastaya bilgi verilir. Hastanın tedavi planı oluşturulur veya sonlandırılır.

Hastanın olağan dışı olarak; ani gelişen ve hayati önem taşıyan kanama, bilinç kaybı, ani saldırganlık gibi oluşan acil ve hayati durumlarda GECİKMEDEN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ARANMALIDIR.

          KALİTE

Sağlıkta Kalite Standartları gereği Evde Sağlık Hizmetleri İletişim ve Koordinasyon Merkezi olarak ;

Yasal sorumlulukları yerine getirerek hastalarımıza hizmet sunmak.

Konya ili genelinde evde sağlık hizmeti almak isteyen tüm hastalara hizmet kalitesini arttırarak ulaşmak

Hizmet vermiş olduğumuz hastaların, memnuniyetini arttırmak için hızlı, etkin ve kesintisiz olarak sağlık hizmetinin evde verilmesini sağlamak.

Hasta odaklı ve güler yüzlü hizmet vermek

Ekip çalışmasına önem vermek öncelikli kalite politikamızdır.